Lirohen çmimet e derivateve të naftës

Lirohen çmimet e derivateve të naftës

Çmimet e shitjes me pakicë të benzinës EUROSUPER BS-95 dhe ЕUROSUPER BS-98, ulen për 0,50 denarë/litër, ndërsa çmimi i EURODIZELIT (D-Е V) dhe të Vajit Ekstra të Lehtë për Amvisëri (EL-1) ulen për 1,00 denarë/litër.

Nga mesnata derivatet e naftës do të shiten me këto çmime:

ЕUROSUPER BS – 95 do të shitet për 81,00 (denarë/litër)

ЕUROSUPER BS – 98 do të shitet për 83,00 (denarë/litër)

ЕURODIZEL BS (D-Е V) do të shitet për 80,50 (denarë/litër)

Vaj për djegie – ЕKSTRA I LEHTË 1 (ЕL-1) do të shitet për 80,00 (denarë/litër)

Mazut М-1 SU do të shitet për 46,001 (denarë/kilogram).

MARKETING