. Kulturë Archives - TV SHENJA

Kulturë Archive

Maksut Deari, bilbili i Pollgës

Pas përfundimit me sukses të ciklit të ulët shkollor ka vazhduar mësimet në shkollën fillore “Mosha Pijade” (sot “Ismail Qemali”) në qytetin e Gostivarit, ku mësues të muzikës e ka pasur këngëtarin e mirënjohur Shaban Stafai, me të cilin ka ushtruar këngë …