Gërkovska: Askush nuk ka të drejtë të ndalojë ose kufizojë lirinë e mediave dhe lirinë e shprehjes

Gërkovska: Askush nuk ka të drejtë të ndalojë ose kufizojë lirinë e mediave dhe lirinë e shprehjes

Zëvendëskryeministrja Sllavica Gërkovska, në lidhje me vendimin e gjykatës për rastin “Feroinvest kundër IRL-së”, ka shkruar se liria e shprehjes, interesi publik dhe media e lirë janë prioritetet kryesore për një shoqëri. Ajo ka thënë se ata nuk duhet të kërcënohen apo pengohen në asnjë mënyrë.

“Jam plotësisht kundër tentativave skandaloze për të diskredituar të drejtën e gazetarëve për të shkruar, alarmuar, kritikuar dhe shprehur dyshime. Profesioni i gazetarit duhet të jetë i pavarur, i lirë, i vetërregulluar nga organe dhe organizata mediatike autoritare, në përputhje me rregulloret ligjore dhe standardet gazetareske. Askush nuk ka të drejtë, as gjyqësori dhe as institucionet e tjera shtetërore të ndalojnë apo kufizojnë lirinë e medias dhe lirinë e shprehjes, të cilat garantohen me Kushtetutë”, ka shkruar në fejsbuk Gërkovska.

Gjyqtarja Jovanka Spirovska Paneva e dënoi IRL-në për shpifje dhe fyerje në rastin “Feroinvest kundër IRL”-së për filmin dokumentar “Konspiracion kundër ajrit”. Vendimi thotë se IRL nuk është një media dhe mund të përballet me një ndalim të funksionimit.

MARKETING