BDI: Stoillkoviq nuk ka qenë asnjëherë Ministër në asnjë Qeveri deri më sot!

BDI: Stoillkoviq nuk ka qenë asnjëherë Ministër në asnjë Qeveri deri më sot!

Sot, humbësit e zgjedhjeve dhe shërbëtorët e VMROsë, po ia dorëzojnë shtëpinë e Marrëveshjes së Ohrit një serbi pro Putin dhe pro Vuçiq dhe anti Kosovë dhe NATO. Për ti demantuar gënjeshtërat e shërbëtoreve të VMROsë dhe për t’ia sqaruar opinionit publik tradhëtinë e madhe, po ua prezentojmë kompetencat e Ministrisë që do ta drejtojë Ivan Stoilkoviq, thuhet në reagimin e BDI-së.

Nga BDI theksojnë se edhe me ndryshimet e ligjit, kompetencat e Ministrisë për marrëdhënie midis komuniteteve e cila trashëgoi Sekretariatin për zbatimin e Marrëveshjes së Ohrit janë:
“(1) Ministria e marrëdhënieve ndërmjet komuniteteve kryen punët lidhur me:

– ofrimi dhe koordinimi i mbështetjes për Qeverinë në realizimin e strategjisë dhe prioritet në lidhje me detyrimet që dalin nga Marrëveshja Kornizë e Ohrit
– sigurimin dhe zbatimin e burimeve financiare të nevojshme për zbatimin e suksesshëm të detyrimeve që dalin nga Marrëveshja Kornizë në kuadër të Buxhetit të Republikës së Maqedonisë së veriut dhe nga donatorët,

– sigurimin e koordinimit dhe harmonizimit të punës së organeve shtetërore për zbatimin e Marrëveshjes Kornizë,

– promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të pjesëtarëve të komuniteteve si grup i qytetarë të Republikës së Maqedonisë së Veriut, të cilët tradicionalisht jetojnë

territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, ndërsa anëtarët e saj kanë veçori të ndryshme etnike, gjuhësore, kulturore, fetare apo të tjera dhe i udhëheq ato dëshira për të mbrojtur dhe ushqyer ato veçori,

– monitorimin e zbatimit të së drejtës së përdorimit të gjuhëve dhe shkrimeve të komunitetet,
– garantimi i mbrojtjes së identitetit etnik, kulturor dhe gjuhësor të komuniteteve,

– bashkëpunimi ndërkombëtar për çështjet që kanë të bëjnë me marrëdhëniet ndërmjet komuniteteve,

– monitorimin e gjendjes së marrëdhënieve ndërmjet komuniteteve në Republikën e Veriut në nivel kombëtar, sipas rajoneve dhe në njësitë e vetëqeverisjes lokale dhe

përgatitja e raporteve dhe rekomandimeve për Qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut, si dhe Komitetit të Marrëdhënieve me Komunitetet,

– promovimin dhe marrjen e masave për nxitjen e përdorimit të gjuhës që e flasin së paku 20% (gjuhës shqipe) e qytetarëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut,

– dhënia e mendimeve të ekspertëve për materialet që janë në funksion të zbatimit dhe promovimi i përdorimit të gjuhës që flasin të paktën 20% e qytetarëve të

Republika e Maqedonisë së Veriut (gjuha shqipe)

– sigurimin e mbështetjes për Qeverinë në sigurimin e përfaqësimit të drejtë dhe adekuat të qytetarëve që u përkasin të gjitha bashkësive në organet e shtetit

administrata,

– ofrimi i mbështetjes në përgatitjen e një metodologjie për miratimin e veprimeve planet e Qeverisë në fushën e përfaqësimit të drejtë në punësim”.

MARKETING