Arrihet censusi, Maqedonia e Veriut do të ketë president

Arrihet censusi, Maqedonia e Veriut do të ketë president

Deri në orën 17 të dhënat për pjesëmarrjen e votuesve për zgjedhjet presidenciale të përpunuara gjithsej nga 2040 vendvotime, 452.412 qytetarë kanë votuar respektivisht 42.32 përqind
Dalja më e madhe për deri më tani është në komunën Novaci 66.47 për qind dhe dalja më e ulët pët zgjedhjet presidenaciale, deri në orën 17 është shënuar në komunën e likovës më 6.48 për qind
Krahasuar me rrethin e dytë të zgjedhjeve presidenciale në vitin 2019 kemi rritje të daljes së qytetarëve për 7.19 për qind
Ndërsa krahasuar me rrethin e parë të zgjedhjeve presidenciale të vitit 2024 kemi rritje 0.01 për qind
Sa i përket zgjedhjeve parlamentare deri në orën 17 kanë arritur të dhënat prej 1. 120 vendvotimeve, nga numri i përgjithshëm i votuesve, gjithsej kanë votuar 470.950 votues e përkthyer në përqindje në 46.93 për qind
Dalja më e madhe për zgjedhjet parlamentare është regjistruar në komunën Krivogashtani, 79.73 për qind, ndërsa dalja më e ulët për zgjedhjet parlamentare është në komunën e Mavrovo Rostusësh mee 22.93 për qind
Krahasuar me zgjedhjet parlamentare të vitit 2020 kemi rritje prej 8. 50 për iqnd

MARKETING