(VIDEO) Në afërsi të Shkupit gjenden rreth 600 tonë materiale të rrezikshme

(VIDEO) Në afërsi të Shkupit gjenden rreth 600 tonë materiale të rrezikshme

Rreth 500 deri në 600 tonë mbeturina të rrezikshme janë zbuluar në një tokë në fshatin Orman në territorin e Komunës së Gjorçe Petrovit, njoftoi Inspektorati Shtetëror i Mjedisit (ISHM). Lokacioni është rreth 15 kilometra nga qendra e Shkupit.

INSPEKTORIATI I MJEDISIT

“Inspektori i autorizuar për mjedisin jetësor në Komunën e Gjorçe Petrovit gjatë një vizitë të rregullt në fshatin Orman më datë 10.10.2023 ka konstatuar deponim të skorjes nga përpunimi i baterive të rikarikueshme (akumulatorëve)”.

Inspektorati thekson se bëhet fjalë për mbetje të rrezikshme.

INSPEKTORIATI I MJEDISIT

“Sipas gjendjes së konstatuar në terren, dhe sipas listës së llojeve të mbetjeve, mbetjet nga pirometalurgjia e plumbit, skorjt nga prodhimi primar dhe sekondar, hyjnë në klasën e mbetjeve të rrezikshme”.

Vendi për deponimin e paligjshëm të mbeturinave ndodhet në dy parcela kadastrale në fshatin Orman, dhe një inspektor i autorizuar ka filluar procedurat zyrtare ndaj pronarëve të parcelave me deponi ilegale me substanca të rrezikshme.

Më 18 tetor, pronarëve u është lëshuar një urdhër për zhvendosjen e mbetjeve të rrezikshme në një vend të përshtatshëm brenda 30 ditëve.

/SHENJA/

MARKETING