(VIDEO) Korrupsioni ka shtrirë rrënjët edhe në universitete

(VIDEO) Korrupsioni ka shtrirë rrënjët edhe në universitete

Arsimi i lartë nuk është i izoluar nga korrupsioni, ai është i pranishëm në të gjithë sistemin tonë arsimor dhe është një nga faktorët që kontribuon në rënien e vlerësimit të universiteteve tona në krahasim me të tjerët në botë. Këtë e theksuan disa nga pjesëmarrësit në debatin e organizuar nga Instituti për Demokraci, kushtuar formave të korrupsionit të pranishëm në arsimin e lartë dhe rolit të studentëve në luftën kundër tij. Për t’u përballur me këtë fenomen, fillimisht është e nevojshme të krijohen mekanizma dhe të informohen e edukohen studentët dhe stafi akademik se ku të raportojnë korrupsionin.  Drejtoresha ekzekutive e Forumit Rinor Arsimor Teodora Stolevska, theksoi se korrupsioni, i cili i prek më shumë studentët, është prezent, siç thotë ajo, në rishpërndarjen e shtretërve të studentëve, në shpërndarjen jo adekuate të bursave studentore dhe mes profesorëve dhe stafit teknik, njihet në ato shitje librash klasikë për një vlerësim më të lartë.

TEODORA STOLEVSKA, DREJTORESHË EKZEKUTIVE E FORUMIT RINOR ARSIMOR

“Korrupsioni është i pranishëm edhe te studentët me faktin se shpeshherë shiten dhe blihen pyetjet e provimeve, dhe shpesh përdoret plagjiaturë me rastin e shkrimit të punimeve të magjistraturës dhe doktoratës. Çështja se çfarë duhet bërë, para së gjithash, duhet të krijohen mekanizma dhe studentët dhe stafi akademik të informohen dhe edukohen se ku të raportojnë korrupsionin”.

Stolevska tha se hulumtimi i fundit që kanë bërë për korrupsionin në konvikte, kanë konstatuar se 40 % e studentëve janë përballur me korrupsionin, por 89 % e studentëve edhe nëse janë përballur, nuk dinë ku ta raportojnë.

Kryetarja e Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, Biljana Ivanovska, thotë se nga raportet e shumta që i marrin nga sektori i arsimit të lartë, del se ka seleksionim negativ, klientelizëm, nepotizëm dhe ajo që bie në sy është se raportet pranohen gjithmonë nga ankues anonimë, pra profesorë të fakultetit.

BILJANA IVANOVSKA, KRYETARE E KOMISIONIT SHTETËROR PËR PARANDALIMIN E KORRUPSIONIT

“Dua të inkurajoj të gjithë profesorët që na dërgojnë raporte anonime, nuk është aspak problem, por të dalim nga anonimiteti dhe të fillojmë të luftojmë pak më qartë dhe me zë të lartë sepse ka një masë kritike në universitete që mund të përballojnë. me korrupsion, por disi është shumë i ndrydhur”.

Për sa i përket asaj se sa janë të gatshme institucionet për t’i luftuar këto forma të korrupsionit dhe nëse ka ndonjë përfundim institucional, çë merret me përpunimin, Ivanovska thekson se raportet e tilla i përpunojnë ku të munden.

Medina Ajeti Ali /SHENJA/

MARKETING

UniConverter_20230519143422.gif