(VIDEO) Komisioni do të tregojë nëse duhet të shtrenjtohet sigurimi i automjeteve

(VIDEO) Komisioni do të tregojë nëse duhet të shtrenjtohet sigurimi i automjeteve

Komisioni i Sigurimit të Autopërgjegjësisë do ta shqyrtojë Raportin e Byrosë Nacionale të Sigurimeve për arsyetimin e vendimeve të marra për rritjen e çmimit të policës së sigurimit të detyrueshëm të automjeteve nga shoqëritë e sigurimit dhe do të ndërmarrë hapat e duhur në drejtim të mbrojtjes së konsumatorëve.

Me vendimet e miratuara nga ana e shoqërive të sigurimit, të cilat i janë dorëzuar Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimit në datën 23 prill të vitit 2024, ndërsa me zbatim nga data 25 prill të vitit 2024 është kryer korrigjimi i çmimit në pjesën e premisë.

Nga Agjencia e Mbikëqyrjes së Sigurimeve vlerësojnë se rritja e çmimit të policave për sigurim të detyrueshëm automobilistik është hap i paarsyetueshëm i kompanive të sigurimit.

AGJENCIA E MBIKËQYRJES SË SIGURIMEVE

“Pas njoftimeve të mara nga kompanitë e sigurimeve se do ta rrisin çmimin janë bërë llogaritje për kontroll. Pas llogaritjeve të bëra është konstatuar se rritja e çmimit, me shpjegimet e dhëna, nuk është e arsyeshme”.

Byroja Nacionale e Sigurimeve njofton se kushtet aktuale të tregut shkaktuan domosdoshmëri për ndryshimin e çmimit të policës për sigurimin e detyrueshëm të veturave. Theksojnë se përqindjen e rritjes çdo kompani e sigurimeve vetë e definon, varësisht nga politika afariste dhe analiza e bërë. Nga aty sqarojnë se bëhet fjalë për kompani evropiane të cilat vendimet i marrin në bazë të analizave serioze shumëvjeçare, të cilat tregojnë se, siç thonë, biznesi për sigurim të autopërgjegjësisë është i paqëndrueshëm me çmimet e tanishme.

BYROJA NACIONALE E SIGURIMEVE

 “Rritja e çmimit është shkaktuar nga rritja e vazhdueshme e çmimeve të risugurimit, automobilave, rritje e çmimit të pjesëve rezervë dhe rritjes së pagave. Rritja e përgjithshme e çmimeve nga viti 2008 deri në vitin 2023 është 61,56 për qind. Njëkohësisht çmimi i sigurimit nga përgjegjësia automobilistike nuk ka ndryshuar tashmë 15 vjet dhe është kategoria e vetme në vendin tonë e cila nuk ka pësuar rritje të çmimit”.

Nga Byroja Nacionale e Sigurimeve, theksojnë se çmimi i sigurimit të autopërgjegjësisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut është më i ulët në rajon dhe se pa rritje çmimi, ky biznes është i paqëndrueshëm dhe dalëngadalë do të braktiset nga kompanitë e sigurimit.

Me vendimet e marra për rritjen e çmimit të policës së sigurimit të detyrueshëm të automjeteve nga kompanitë e sigurimeve, polica që paguajnë qytetarët për regjistrimin e automjeteve me fuqi mbi 44 kilovat shtrenjtohet me

15,44 për qind. Rritja e çmimit është nga 840 në gati 1.600 denarë, varësisht nga fuqia e veturës. /SHENJA/

MARKETING