(VIDEO) Hulumtim i Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele: 39 % e nxënësve të shkollave të mesme kanë ndjekur ndeshjet sportive

(VIDEO) Hulumtim i Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele: 39 % e nxënësve të shkollave të mesme kanë ndjekur ndeshjet sportive

Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele (ASHMAA) sot ka mabjtur takimin e dytë publik në të cilin u prezantua hulumtimi për arsimimin mediatik te nxënësit e vitit të parë dhe të dytë të arsimit të mesëm. Drejtori i agjencisë, Zoran Trajçevski, tha se kohë më parë është dashur një analizë e gjendjes me nivelin e arsimimit mediatik tek të miturit.

ZORAN TRAJÇEVSKI,DREJTOR I AGJENCISË PRË SHËRBIME MEDIATIKE DHE AUDIO DHE AUDIVIZUELE

Me këtë hulumtim, Agjencia ofron të dhëna relevante që mund të përdoren në të gjitha përpjekjet e mëvonshme reformuese sepse është bërë në një kampion përfaqësues të të gjithë nxënësve që vitin e kaluar shkollor janë regjistruar në vitin e parë dhe të dytë të arsimit të mesëm, si në shkollat ​​e mesme ashtu dhe shkollat ​​profesionale.

Ai tha Agjencia, brenda kompetencave të saj ligjore për të inkurajuar zhvillimin e shkrim-leximit mediatik, e ka parë nevojën, ka planifikuar kërkimin dhe ka financuar zbatimin e tij përmes prokurimit publik. Fjalime hyrëse mbajtën edhe Dejan Dokuzovski nga Projekti i USAID-it për edukimin mediatik “Të rinjtë mendojnë”, ndërsa hulumtimin e prezantoi Sofia Ristova nga Agjencia Rejting, e cila tha se nga gjimnazistët e vitit të parë dhe të dytë, sipas hulumtimit, përdorin më së shumti “Instagram”, “TikTok”, “Facebook”, “Snapchat”. Edukimi mediatik mbetet një nga themelet përmes së cilës ne mund të ndihmojmë brezat e ardhshëm jo vetëm të mendojnë në mënyrë kritike, por edhe të jenë në gjendje të dallojnë të vërtetën.

SOFIA RISTOVA, AGJENCIA REJTING

Në televizion, nxënësit e shkollave të mesme kanë ndjekur më së shumti ndeshje sportive – 39 përqind, filma artistikë – 37 përqind, shfaqje komedi – 33 përqind, seriale – 29 përqind, shfaqje muzikore – 29 përqind, lajme – 26 përqind, shfaqje dokumentare – 22 përqind”.

Ajo tha se edukimi mediatik mbetet një nga themelet përmes së cilës munden të ndihmojnë brezat e ardhshëm jo vetëm të mendojnë në mënyrë kritike, por edhe të jenë në gjendje të dallojnë të vërtetën nga gënjeshtra.

Samir Mustafa /SHENJA/

MARKETING