(VIDEO) “Bumerang”, Jovanovski thotë se ka mbi një milion skedarë “bombash”

(VIDEO) “Bumerang”, Jovanovski thotë se ka mbi një milion skedarë “bombash”

Bojan Jovanovski-Boki 13, përmes avokatëve të tij ka njoftuar se Prokurorisë për Ndjekjen e Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit do ti dorëzohen mbi një milion skedarë, të cilat kanë të bëjnë me krimet e kryera nga strukturat më të larta shtetërore dhe elitat e biznesit. Nëpërmjet një komunikate  të dërguar në media nga grupi i avokatëve të tij, ai tregon se me formimin e lëndës nga kreu i Prokurorisë, Islam Abazi, nis operacioni penalo-juridik me emrin e koduar “Bumerang”. Avokatët e Boki 13 njoftojnë se do të formohet një ekip i veçantë për të punuar dhe proceduar kallëzimet penale në përputhje me nevojat reale për trajtim efikas dhe korrekt të rastit, për të cilin do t’i bëjnë një kërkesë speciale prokurorit publik.

AVOKATËT E BOKIT 13

“Për shkak të vëllimit të materialit dhe provave në shumën prej 1.150.000 skedarëve të të dhënave që përmbajnë biseda të regjistruara audio, transkripte, mesazhe, komunikime telefonike, regjistrime video dhe fotografike, të ashtuquajturat ‘bomba’, për hir të përshtatshmërisë në trajtimin e rastit do të jetë e nevojshme formimi i një ekipi të posaçëm”.

Ata theksojnë se pas ngritjes së akuzës dhe dorëzimit të provave, Boki 13 pret një zgjidhje të plotë dhe të paanshme dhe gjithashtu për shkak të shkallës së lartë të karakterit dhe seriozitetit të procesit “Bumerang”, kërkojnë dhe presin përkushtim, jo ​​selektivitet dhe profesionalizëm maksimal nga prokurori kompetent.

AVOKATËT E BOKIT 13

“Gjithashtu theksojmë se parashtruesi i kërkesës Bojan Jovanovski do t’i dorëzojë raportet dhe provat në procesverbal pas garancive ligjore të përcaktuara paraprakisht për mbrojtjen e integritetit të tij fizik dhe mendor për shkak të natyrës, ndjeshmërisë dhe seriozitetit të procesit të nisur me emrin e koduar ‘Bumerang”.

Avokatët e Bojan Jovanovskit bëjnë të ditur se ai do t’i dorëzojë raportet dhe provat në prani të avokatëve të tij, Vlladimir Tufegxhik dhe Sashko Dukoski edhe atë vetëm në lokalet e siguruara në Prokurorinë themelore për ndjekjen e krimeve me incizim vizual dhe audio të aktit të dëgjimit dhe dorëzimit të provave.

Medina Ajeti Ali /SHENJA/