(VIDEO) Akuzë e konfirmuar ndaj Zhan Mitrevit për mashtrim të pacientëve

(VIDEO) Akuzë e konfirmuar ndaj Zhan Mitrevit për mashtrim të pacientëve

Prokuroria Themelore Publike ka njoftuar se sot në Gjykatën Themelore Penale Shkup ka dorëzuar aktakuzë kundër personit fizik Zhan Mitrev dhe aktakuzë kundër personit juridik klinikës “Zhan Mitrev” të cilët akuzohen për veprën penale të vazhdueshme – Mashtrim. Prokurori publik në rrjedhën e procedurës, ka siguruar dëshmi për të mbështetur dyshimet e bazuara se i pandehuri, në periudhën nga qershori 2020 deri në qershor 2022, me qëllim të përfitimit të një dobie të konsiderueshme pasurore të kundërligjshme për personin juridik – institucionin shëndetësor privat”Zhan Mitrev”, me fshehje faktesh ka mashtruar pacientët e trajtuar në spital për Covid-19, të cilët i janë nënshtruar hemofiltrimit dhe familjarët e tyre, duke bërë që secili prej tyre të dëmtojë pronën e tyre në shuma të ndryshme, në shumën totale prej 97.5 milionë denarë.
Nga prokuroria thonë se i pandehuri prezantoi para pacientëve dhe publikut se metoda e hemofiltrimit është e miratuar për përdorim dhe është efektive për trajtimin e Covid-19, duke shfrytëzuar mundësitë e krizës shëndetësore të shkaktuar nga pandemia.

PROKURORIA THEMELORE PUBLIKE SHKUP
“Përveç përfitimit të mundshëm, trajtimi kishte edhe rreziqe serioze të mundshme për të cilat pacienti duhej të ishte i vetëdijshëm, kështu që produkti nuk mund të paraqitej si i sigurt ose efektiv në trajtimin ose parandalimin e Covid-19”.

Në këtë mënyrë, i pandehuri ka krijuar një përshtypje të rreme dhe lajthitje tek secili prej të dëmtuarve, kështu që shumica prej tyre, me pranimin e një pacienti të caktuar në spital, paguanin paraprakisht dy cikle hemofiltrimi si pjesë e paketave spitalore, pa këtë. metoda që u shpjegohet atyre dhe rreziqet e mundshme të saj dhe pa marrë pëlqimin e duhur për zbatimin e një procedure të tillë ndaj pacientëve, e cila është në kundërshtim me kushtet e përcaktuara në autorizim dhe me rregulloret dhe standardet shëndetësore.
Sipas prokurorisë kjo vepër parashikohet të dënohet me burgim nga 1 deri në 10 vjet. Medina Ajeti /SHENJA/ 

MARKETING