Uji në Shkup, i sigurt, cilësor dhe i pijshëm

Uji në Shkup, i sigurt, cilësor dhe i pijshëm

Uji i pijshëm në Shkup është i sigurt dhe cilësor, thuhet në raportin e fundit javor laboratorik të NP “Ujësjellës dhe kanalizime”.

Siç informojnë nga kompania, Departamenti për kontroll sanitar në periudhën prej 16.01.2023 deri më 20.01.2023 ka marrë 152 mostra për fiziko-kimike dhe 152 mostra për analiza mikrobiologjike të ujit të pijshëm nga 42 pika matëse në Qytetin e Shkupit. Sipas rezultateve të marra nga ekzaminimet, të gjitha mostrat korrespondojnë me Rregulloren për kërkesat për sigurinë dhe cilësinë e ujit të pijshëm.