Të drejtë vote në raundin e dytë të zgjedhjeve kanë 1.814.317

Të drejtë vote në raundin e dytë të zgjedhjeve kanë 1.814.317

Në raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale dhe parlamentare, numri i zgjedhësve të drejtuar për të shprehur votën është 1.814.317 për zgjedhjet presidenciale dhe 1.815.350 për zgjedhjet parlamentare. Diferenca në numrin e votave është 1033, e cila shpjegohet kryesisht nga moshat e avancuara të disa qytetarëve.

Në zgjedhjet presidenciale, 1.713.758 zgjedhës janë të regjistruar për të votuar në qendrat e votimit në vend, ndërsa 2.569 zgjedhës janë të regjistruar për votim në përfaqësitë diplomatike dhe konsullore. Përveç kësaj, 2.147 persona janë regjistruar për votim në burgje ose në paraburgim, ndërsa 534 të tjerë janë në ambientet e përkujdesjes jashtë familjes. Gjithashtu, dy persona të zhvendosur brenda vendit janë të regjistruar për votim.

Në zgjedhjet parlamentare, 1.716.664 zgjedhës janë të regjistruar për të votuar në qendrat e votimit në vend, ndërsa 96.010 persona janë të regjistruar për votim si punëtorë të përkohshëm ose të jashtë vendit. Në diasporë, nuk është regjistruar një numër i mjaftueshëm i qytetarëve për të organizuar votimin.

Votimi do të zhvillohet në 3480 qendra votimi në të gjithë vendin.

MARKETING