Takim i Llogës, Saitit dhe Devajës: Intervenime urgjente në Ligjin për Këshill gjyqësor

Takim i Llogës, Saitit dhe Devajës: Intervenime urgjente në Ligjin për Këshill gjyqësor

Ministri i Drejtësisë, Krenar Lloga, ka mbajtur takim pune me kryetarin e Shoqatës së gjykatësve, Xhemail Saiti dhe me kryetarin e Trupit këshillëdhënës për etikën gjyqësore, Shpend Devaja, ku është biseduar për situatën në gjyqësor dhe ndodhitë aktuale në Këshillin gjyqësor.

Siç njofton Ministria e Drejtësisë, në takim është theksuar zotimi i përbashkët për intervenime urgjente ligjore në Ligjin për Këshillin Gjyqësor dhe nevojën për vendosje të mekanizmave të dukshëm dhe efikas për vërtetimin e përgjegjësisë eventuale, gjegjësisht tërheqjen e anëtarëve të Këshillit Gjyqësor, gjithnjë duke promovuar mekanizmat e vetërregullimit gjyqësor duke rritur rolin e Shoqatës së Gjykatësve.

Ministri Lloga u informua nga ana e Kryetarit të ShGjRMV, Xhemail Saiti për aktivitetet e ndërmarra aktuale të Shoqatës së Gjykatësve në lidhje me çështjet e statusit të gjykatësve, pavarësinë dhe autonominë e sistemit gjyqësor, si dhe qëndrimin e Shoqatës lidhur me ndodhitë e fundit në kontekst të besimit të thyer dhe masave të cilat janë duke u ndërmarrur në drejtim të përmirësimit të tij.

Lloga, prezantoi qëndrimet lidhur me këto dhe çështje të tjera, të cilat kanë të bëjnë me efikasitetin dhe pavarësinë e sistemit gjyqësor, në të njëjtën kohë duke u përqëndruar në Strategjinë e re e cila është në përgatitje e sipër dhe çështjet që janë të përfshira në të.

Ministri theksoi nevojën e shtimit të përpjekjeve të gjyqtarëve për të përfituar besimin e qytetarëve dhe nevojën për përmirësim në vazhdimësi të rregullativës ligjore, e cila do të kontribuonte në evidentimin/zbulimin e parregullësive/mospërputhjeve të mundshme ligjore gjatë veprimit të gjyqtarëve dhe organeve gjyqësore. 

MARKETING

UniConverter_20230519143422.gif