Sipas LSM-së, një familjes katër anëtarësh i nevojiten minimum 50.909 denarë për të kaluar muajin

Sipas LSM-së, një familjes katër anëtarësh i nevojiten minimum 50.909 denarë për të kaluar muajin

Sipas analizave të bëra nga Lidhja e Sindikatave të Maqedonisë, për muajin shkurt, një familjes katër anëtarësh u janë nevojitur minimalisht 50.909 denarë për të mbuluar shpenzimet.
Sipas të dhënave të shportës konsumatore sindikaliste, që e përpunon LSM, pjesa më e madhe ose 19.379 denarë shpenzohen për ushqim dhe pije, ndërsa 13.306 denarë për shpenzime komunale. Për transport minimum nevojiten 3.679, ndërsa për produkte higjienike 3.154 denarë.
Në krahasim me janarin e këtij viti, shporta konsumatore sindikaliste është rritur për 110 denarë.