SHA EMV: Në 24 orët e fundit janë prodhuar 14.530 MWh energji elektrike

SHA EMV: Në 24 orët e fundit janë prodhuar 14.530 MWh energji elektrike

 SHA EMV gjatë ditës së djeshme ka prodhuar 14.530 megavat orë energji elektrike, e cila është e dedikuar për amvisëri dhe konsumatorë të vegjël, si dhe për nevojat për furnizime shtesë për shkollat, industrinë ushqimore dhe subjektet tjera vitale shtetërore.

Në Termocentralet, sipas të dhënave nga raporti dispeçer i SHA EMV, janë prodhuar 11.641 MWh, ndërsa në hidrocentralet dhe në parkun e erës së Bogdancit janë prodhuar 2.889 MWh.