SHA EMV dje i prodhoi 10 073 megavat orë energji elektrike

SHA EMV dje i prodhoi 10 073 megavat orë energji elektrike

SHA EMV gjatë ditës së djeshme i prodhoi 10.073 megavat orë energji elektrike, me çka me energjinë e prodhuar vetë plotësoi nevojat e amvisërive dhe konsumatorëve të vegjël, si dhe nevojat për furnizime shtesë për shkolla, industrinë ushqimore dhe subjekte të tjera vitale shtetërore.

“Në termoelektranat janë prodhuar 8.851 megavat orë, ndërsa në hidroelektranat dhe në Parkun e Erës Bogdanci janë prodhuar 1.222 megavat orë. Ditën e kaluar përmes EMV Shitje janë furnizuar 2.400 megavat orë energji elektrike”, i kumtoi shërbimi për shtyp i Qeverisë të dhënat e ndërmarrja nga Raporti dispeçerial për 25 prill 2023.

MARKETING

UniConverter_20230519143422.gif