Seancë e Komisionit parlamentar për sistem politik dhe marrëdhënie mes bashkësive

Seancë e Komisionit parlamentar për sistem politik dhe marrëdhënie mes bashkësive

Komisioni parlamentar për sistem politik dhe marrëdhënie mes bashkësive sot do të mbajë seancën e dytë.

Në rend dite të kësaj seance janë raportet vjetore për punën e disa institucioneve shtetërore për vitin 2023, siç janë Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, Avokati i Popullit për shkallën e garantimit të respektimit, promovimit dhe mbrojtjes së lirive dhe të drejtave të njeriut, Agjencia për administratë, Këshilli i prokurorëve publikë dhe Komisioni shtetëror për vendimmarrje në shkallë të dytë në fushën e mbikëqyrjes inspektuese dhe procedurës kundërvajtëse.

MARKETING