Seancë e 125-të e Kuvendit, debatohet për më shumë propozim-ligje

Seancë e 125-të e Kuvendit, debatohet për më shumë propozim-ligje

Propozimi i deklaratës me rastin e 120-vjetorit nga kryengritja e Ilindenit dhe Repubika e Krushevës, është në rendin e ditës së seancës së sotme të 125-të të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Deputetët do të diskutojnë gjithashtu Propozimin për zgjedhjen e një anëtari të Këshillit Kombëtar të Arsimit të Lartë dhe Kërkimit dhe Propozimit për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit Shtetëror për Parandalimin e Delikuencës së Fëmijëve.

Në rend dite janë edhe projektligjet për ratifikimin e Marrëveshjes së ndryshuar për prokurim publik (2012) me Vendimin e Komisionit për prokurime publike të Organizatës Botërore të Tregtisë për aderimin e Republikës së Maqedonisë së Veriut në Marrëveshjen e ndryshuar për prokurim publik (2012) dhe Protokollin e Gjashtë Shtesë të Marrëveshjes për forcën shumëkombëshe paqeruajtëse të Evropës Juglindore.

Siç është paralajmëruar, deputetët duhet të diskutojnë edhe propozimin e ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për akciza dhe Ligjit për Bankën Zhvillimore të Maqedonisë së Veriut, sipas procedurës së shkurtuar.

Do të diskutohet ndër të tjera për Projektligjin për Sistemin e Vlerësimit të Personave me Aftësi të Kufizuara, Projektligjin për Regjistrin e Sigurimeve Shoqërore të Detyrueshme dhe Projektligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për sigurimet shëndetësore, të gjitha duke ndjekur një procedurë të shkurtuar.

Në seancën e sotme parlamentare është edhe projektligji për gjahun dhe gjuetinë Projektligji për arsimin e të rriturve, të dy në lexim të parë.

Deputetët duhet të diskutojnë edhe kërkesën për interpretim autentik të nenit 11 të Ligjit për paga dhe kompensime të tjera të personave të zgjedhur dhe të emëruar në Republikë, të paraqitur nga deputeti Dimitar Apasiev.

 

MARKETING

UniConverter_20230519143422.gif