Rezervat devizore në fund të prilit 4,12 miliardë euro

Rezervat devizore në fund të prilit 4,12 miliardë euro

Rezervat devizore në fund të prillit të këtij viti kanë arritur në 4,12 miliardë euro, njoftoi Banka Popullore.

Pjesa më e madhe e rezervave devizore është investuar në letra me vlerë (64.8%), e ndjekur nga monedhat dhe depozitat (25.4%) dhe ari monetar (9.7%)

MARKETING

UniConverter_20230519143422.gif