Rezervat devizore në fund të prilit 4,12 miliardë euro

Rezervat devizore në fund të prillit të këtij viti kanë arritur në 4,12 miliardë euro, njoftoi Banka Popullore.

Pjesa më e madhe e rezervave devizore është investuar në letra me vlerë (64.8%), e ndjekur nga monedhat dhe depozitat (25.4%) dhe ari monetar (9.7%)

MARKETING