Qyteti i Shkupit emëroi drejtorët e rinj të NP “Ujësjellësi dhe Kanalizimi”, QKM dhe Kopshtit Zoologjik

Qyteti i Shkupit emëroi drejtorët e rinj të NP “Ujësjellësi dhe Kanalizimi”, QKM dhe Kopshtit Zoologjik

Pas përfundimit të mandatit për të cilin janë emëruar u.d. drejtorë të NP “Ujësjellësi dhe kanalizimi”, Qendrës Kulturore Rinore dhe Kopshtit Zoologjik, Qyteti i Shkupit emëroi drejtorë të rinj, siç potencon në kumtesë, me përvojë pune të konsiderueshme dhe të udhëheqjes.

Nga Qyteti i Shkupit informojnë se drejtor i ri i NP “Ujësjellësi dhe Kanalizimi” është emëruar Dragan Ilievski i cili është inxhinier i makinerisë me më shumë se 20 vite përvojë pune, ndërsa drejtori i deritanishëm Marjanço Mitovski i cili në këtë pozitë u emërua nga radha e të punësuarve vazhdon me angazhimin si drejtor sektori në ndërmarrje.

Drejtori i ri i Kopshtit Zoologjik është Zoran Popov, i cili vjen nga radha e të punësuarve dhe është ekonomist poashtu me 20 vjet përvojë pune, ndërsa në QKM drejtor i ri do të emërohet pas vlerësimit të biografive për pozitën.
Kosana Mazneva është me mandat të ri dhe vazhdon ta kryejë funksionin e drejtoreshës së Ndërmarrje Publike, Higjiena Komunale.

 

MARKETING