QMK: Dhjetë zjarre në vende të hapura prej të cilëve një është ende aktiv

QMK: Dhjetë zjarre në vende të hapura prej të cilëve një është ende aktiv

Qendra për Menaxhim me Kriza (QMK) informon se gjatë 24 orëve të fundit ka pasur gjithsej dhjetë zjarre në vende të hapura dhe disa intervenime më të vogla. Një ende është aktiv, në Komunën Vasilevë, në fshatin Dobrashincë, ku po digjet bimësi e ulët, pyje dhe shkurre të ulëta.

Zjarret e shuara plotësisht janë nëntë zjarre në vende të hapura në komunat: Gazi Babë ka pasur dy zjarre, në fshatin Jurumleri, në Karposh në fshatin Zllakuçan, në Kavadar ka pasur tre zjarre, në fshatin Vatashë, në Manastir në shkollën “Todor Angellevski”, në Ohër në vendin “Maucker” dhe në Komunën e Kumanovës në fshatin Llopatë.

Qendra për Menaxhimin e Krizave (QKM) bën me dije se në 24 orët e fundit në Numrin e vetëm të thirrjeve 112 në QKM janë regjistruar gjithsej 2.024 thirrje. Prej tyre 58.60% kanë qenë thirrje “reale”, dhe 41,40% për nevoja të tjera jo urgjente të qytetarëve. Nga thirrjet aktuale në 112 në QKM, 57,14% i janë drejtuar Policisë, 27,73% Urgjencës Mjekësore dhe 5,04% zjarrfikësve. Ndryshe, kanë qenë 878 thirrje për emergjenca, 112 për QKM, që është shuma e përgjithshme e atyre që kanë qenë për zgjidhje të kombinuar nga thirrjet “reale” (10,08%) dhe ato të emërtuara si “thirrjet jo emergjente” (41,40%. ). Të gjithë ata iu nënshtruan pritjes, përpunimit në QKM dhe koordinimit të drejtpërdrejtë për zgjidhjen e tyre me institucionet dhe shërbimet në Sistemin e Menaxhimit të Krizave (SMK).

QMK rajonale Tetovë, informon se Komuna e Tetovës nesër (01.07.2024 e hënë), do të bëjë deratizimin e planifikuar në territorin e Qytetit të Tetovës, për shkatërrimin e brejtësve. Deratizimi do të fillojë në orën 8:00, nëse janë të favorshme kushtet e motit. Ju bëhet thirrje qytetarëve që të jenë të kujdesshëm dhe t’i ndjekin udhëzimet dhe masat e mbrojtjes të dhëna nga kompetentët, nga komuna.

Të gjitha rastet urgjente raportohen në Numrin e vetëm të thirrjeve për raste urgjente 112 në QMK, veçanërisht kur qytetarët kanë situata të rrezikut për jetë. Njëkohësisht, QMK informon se duhet të ndiqen rekomandimet dhe informacionet nga mediat për parandalim, ndërsa edhe për reagim gjatë rasteve urgjente.

MARKETING