Qeveria: Ditën dhe natën e kaluar jane prodhuar 18.398 MWh energji elektrike, janë shitur 330 MWh teprica të natës

SHA EMV më 16.01.2023 prodhoi 18.398 MWh energji elektrike, duke plotësuar tërësisht nevojat e amvisërive dhe konsumatorëve të vegjël.

Në termoelektranat janë prodhuar 13.988 MWh, ndërsa në hidroelektranat dhe në Parkun e Erës Bogdanci janë prodhuar 4.410 MWh.

Ditën dhe natën e kaluar SHA EMV ka shitur 330 MWh energji elektrike tepëricë të natës.

Të dhënat janë marrë nga Raporti i SHA EMV për 16.01.2023.

MARKETING