Prokurori Bajrami në orën 13:00 do t’i kumtojë informacionet fillestare për zgjedhjet nga PP në mbarë vendin

Prokurori Bajrami në orën 13:00 do t’i kumtojë informacionet fillestare për zgjedhjet nga PP në mbarë vendin

Komisioni i përkohshëm i Prokurorisë Publike për monitorimin e veprave të mundshme penale kundër zgjedhjeve dhe votimit, si dhe parregullsive të tjera zgjedhore, sot në vazhdimësi po monitoron rrjedhën e procesit zgjedhor në rrethin e parë të zgjedhjeve për President të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

MARKETING