Prodhohen 16.704 MWh energji elektrike

Prodhohen 16.704 MWh energji elektrike

SHA EMV më 21 janar 2023 ka prodhuar 16.704 MWh energji elektrike, me çka tërësisht ka plotësuar nevojat e amvisërive dhe konsumatorëve të vegjël, si dhe nevojat për furnizime shtesë për shkollat, industrinë ushqimore dhe subjekte tjera vitale, njoftoi Pres shërbimi qeveritar.
Në termocentrale janë prodhuar 13,273 MWh, ndërsa në hidrocentrale dhe në Parkun e erës Bogdanci janë prodhuar 3,431 MWh.