Pishina në Saraj kalon nën menaxhimin e komunës, Bexheti me premtim se do bëhet atraksion për banorët

Pishina në Saraj kalon nën menaxhimin e komunës, Bexheti me premtim se do bëhet atraksion për banorët
default

Me kërkesë të komunës, qeveria miratoi vendimin që Pishina në Qendrën Rekreative të kalon nën menaxhimin e komunës së Sarajit, ka njoftuar kryetari i kësaj komune, Blerim Bexheti.

“Duke marrë parasysh gjendjen faktike të Pishinës së demoluar dhe objekteve afër që janë jofunksional për më shumë se 30 vite, tashmë me menaxhimin e komunës së Sarajit hapen mundësite që këtë pishinë të lënë në haresë, ta revitalizojmë dhe ta bëjmë përsëri atraksion për banorët.

Rinovimi i pishinës do të luan rol të rëndësishëm në tërheqjen e turistëve në këtë zonë dhe do të ndikoj dukshëm në zhvillimin ekonomik të komunës dhe bizneseve lokale.

Në përgjithësi, rivitalizimi i pishinës së vjetër mund të ofrojë përfitime të shumta, duke përfshirë rritjen e vlerave të pronës në afërsi, rritjen e të ardhurave nga taksat për komunën, zhvillimin e aktiviteteve sportive dhe përfitime tjera mjedisore”, ka shkruar Bexheti.