Për shkak të punimeve ndërtimore, mbyllja e përkohshme e seksionit Veles – Gradsko

Për shkak të punimeve ndërtimore, mbyllja e përkohshme e seksionit Veles – Gradsko

Për shkak të vendosjes së rrjetit mbrojtës në rrugën rajonale R1102, pjesa Veles – Gracka, nga data 01.31 deri më 02.03.2024, do të jetë e mbyllur për qarkullim në periudhën prej orës 08:00 – 16:30.

Komunikacioni në rrugët shtetërore zhvillohet në kushte dimërore, në rrugë kryesisht të thata.

Intensiteti i qarkullimit në rrugët rrugore jashtë zonave urbane është mesatar. Në vendkalimet kufitare nga ana e Maqedonisë nuk ka më vonesa për hyrje dhe dalje nga vendi.

Nga data 15.11.2023 filloi detyrimi ligjor për posedim të detyrueshëm të pajisjeve dimërore në automjete, pavarësisht nga kushtet aktuale të motit. Ky detyrim do të zgjasë deri më 15 mars 2024.
LAMM rekomandon rregullim të shpejtësisë së lëvizjes, respektim të sinjalistikës në komunikacion dhe menaxhim të kujdesshëm të automjeteve, veçanërisht në rrugët nëpër lugina, lugina lumore dhe gryka, ku ka mundësi për rrëshqitje të dheut. Kjo veçanërisht vlen për segmentet Katllanovë – Veles, Mavrovë – Dibër – Strugë, Vinicë – Berovë dhe Koçan – Dellçevë.

MARKETING