Partia Demokratike Turke nën “Frontin Europian” do të garon në këto zona zgjedhore

Partia Demokratike Turke nën “Frontin Europian” do të garon në këto zona zgjedhore

Partia Demokratike Turke, në mbledhjen e mbajtur sot me Kuvendin Qendror, miratoi listën e deputetëve pjesëmarrës për zgjedhjet parlamentare të 8 majit.

Sipas vendimit të aprovuar nga Kuvendi Qendror, Partia Demokratike Turke në kuadër të “Frontit Europian” do të garojë në këto zona zgjedhore:

– Zona 6 zgjedhore: Dr. Bejxhan Iljaz (nr. 6 në listën zgjedhore);
– Zona 5 zgjedhore: Assoc. Prof. Dr. Fehmi Skender (nr. 5 në listën zgjedhore);
– Bartës liste në zonën 4 zgjedhore: Enver Hysejin,
– Zona 3 zgjedhore: Deniz Ali (nr. 4 në listën zgjedhore);
– Zona 1 zgjedhore: Sheval Nuredin (nr. 8 në listën zgjedhore);

MARKETING