Nga 1 korriku çmimi i energjisë elektrike do të shtrenjtohet për 0.4%

Nga 1 korriku çmimi i energjisë elektrike do të shtrenjtohet për 0.4%

Komisioni Rregullator për Energjetikë, (KRRE), njofton opinionin se furnizuesi universal EVN Home e ka zbatuar përkatësisht sistemin tarifor gjatë përgatitjes së vendimit për çmimet e reja, duke i radhitur shpenzimet nëpër blloqe, në atë mënyrë që për 88% të amvisërive që bëjnë pjesë në bllokun e parë dhe të dytë, çmimi i energjisë elektrike rritet për 0,4 %.

“Për 88% të amvisërive, të cilat bëjnë pjesë në bllokun e parë dhe të dytë, çmimi i energjisë elektrike ka korrigjim për 0,4%. Për ata konsumatorë, të cilët janë në bllokun e tretë, të cilët përbëjnë rreth tetë për qind të amvisërive, çmimi rritet për 0,48% dhe për bllokun e tretë dhe për bllokun e katërt çmimi rritet për 0,57%.

Çmimi i ri i energjisë elektrike hy në fuqi nga data 1 korrik 2024.

MARKETING