Në Tabanocë pritet 40 minuta për hyrje dhe dalje

Në Tabanocë pritet 40 minuta për hyrje dhe dalje

Në vendkalimin kufitar Tabanocë ka rritje të frekuencës së automjeteve ashtu që për hyrje dhe dalje nga shteti, koha e pritjes është rreth 40 minuta. Në vendkalimet e tjera kufitare nga ana e Maqedonisë së Veriut, nuk ka pritje më të gjata për hyrje dhe dalje nga shteti, informojnë nga LAMM-i.

Komunikacioni në rrugët shtetërore po zhvillohet pandërprerë nëpër rrugë kryesisht të thata, ndërsa intensiteti i komunikacionit në akset rrugore jashtë mjediseve urbane është rritur

LAMM rekomandon shpejtësi të adaptuar të lëvizjes, respektimin e sinjaleve të vendosura të komunikacionit e veçanërisht drejtim të kujdesshëm të automjetit, posaçërisht në rrugët nëpër gryka malore, ku ekziston mundësia e rrëshqitjes së dheut. Kjo vlen veçanërisht për akset rrugore Katllanovë – Veles, Mavrovë – Dibër – Strugë, Vinicë – Berovë dhe Koçan – Dellçevë.

MARKETING

UniConverter_20230519143422.gif