Në institucionet e arsimit të lartë në Maqedoni punojnë 4.656 mësues dhe bashkëpunëtorë

Në institucionet e arsimit të lartë në Maqedoni punojnë 4.656 mësues dhe bashkëpunëtorë

Sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikave, numri i mësimdhënësve dhe bashkëpunëtorëve në institucionet e arsimit të lartë në Maqedoninë e Veriut në vitin akademik 2023/2024 është 4.656.
Nga numri i përgjithshëm i mësuesve dhe bashkëpunëtorëve, 3.264 ose 70.1% janë mësues dhe 1.392 ose 29.9% janë asistentë mësimdhënës.
Numri i mësuesve dhe bashkëpunëtorëve femra në vitin akademik 2023/2024 është 2.361 ose 50.7%.

MARKETING