Në 24 orët e fundit janë prodhuar 20 516 megavat orë energji elektrike

Në 24 orët e fundit janë prodhuar 20 516 megavat orë energji elektrike

SHA EMV dje prodhoi 20 516 megavatorë energji elektrike, e cila është e dedikuar për amvisëritë dhe konsmatorët e vegjël, si dhe për nevojat për furnizime shtesë për shkollat, industrinë ushqimore dhe subjekte të tjera shtetërore vitale.

Siç kumtoi shërbimi qeveritar për shtyp, sipas të dhënave të marra nga Raporti dispeçer i SHA EMV për 11 shkurt 2023, në termoelektranat janë prodhuar 15 806 megavat orë, ndërsa në hidroelektranat dhe në Parkun me erë Bogdanci janë prodhuar 4710 megavat orë energji elektrike.