Në 24 orët e fundit janë prodhuar 14.814 MWh energji elektrike

Në 24 orët e fundit janë prodhuar 14.814 MWh energji elektrike

SHA EMV dje ka prodhuar 14.814 MWh energji elektrike, me çka ka plotësuar nevojat e amvisërive dhe konsumatorëve të vegjël, si dhe nevojat për furnizime shtesë për shkolla, industrinë ushqimore dhe subjekte të tjera shtetërore.

Siç informojnë nga Qeveria, në termoelektranat janë prodhuar 11.644 MWh, ndërsa në hidroelektranat dhe në Parkun e Erës Bogdanci janë prodhuar 3.170 MWh.