Ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit për lëndët e para minerale, lidhur me korridoret 8 dhe 10d, në Komision Kuvendor

Ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit për lëndët e para minerale, lidhur me korridoret 8 dhe 10d, në Komision Kuvendor

Komisioni Kuvendor për Çështje Ekonomike sot do t’i shqyrtojë Propozim ndryshimet e Ligjit për mineralet e para minerale, me procedurë të  shkurtuar, një nga ligjet lidhur me ndërtimin e korridoreve 8 dhe 10d.

Ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit për lëndët e para minerale parashikojnë harmonizimin e dispozitave të këtij ligji me dispozitat e Ligjit për përcaktimin e interesit publik dhe nominimin  e partnerit strategjik për implementimin e projektit për ndërtimin e Korridorit 8 infrastrukturor  (seksioni: Tetovë – Gostivar – Bukojçan dhe projekti për autostradën Trebenishtë – Strugë – Qafë Thanë) dhe Korridori 10d (Seksioni i autostradës Prilep – Manastir) në Republikën e Maqedonisë së Veriut (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 163/2021) në pjesën që ka të bëjë në ndarjen e koncesioneve për eksploatimin e lëndëve të para minerale për ndërtimin e rrugëve shtetërore, komunale dhe objekteve hidroteknike, si dhe korridoreve rrugore.

Sipas paralajmërimeve,  VMRO-DPMNE-ja opozitare do të paraqesë amendamente edhe për këtë ligj, nevoja e miratimit të tij në seancën e 112-të të hënën, së bashku me shtatë ligje të tjera që kanë të bëjnë me ndërtimin e korridoreve 8 dhe 10d.

Komisioni Kuvendor për Çështje Ekonomike sot duhet të mbajë një seancë tjetër. Në rend dite janë Propozim-ligji për Kooperativat, leximi i dytë, Plani Financiar i Komisionit Rregullator për Energjetikë dhe Shërbime të Ujit për vitin 2023 dhe Projekt-vendimi për përcaktimin e përqindjes së shfrytëzimit në raport me të ardhurat e përgjithshme vjetore, për financimin e punës së Komisioni Rregullator për Energji dhe Ekonomizim të Republikës së Maqedonisë së Veriut për vitin 2023. 

MARKETING

UniConverter_20230519143422.gif