MPB dhe MASH harmonizuan masa dhe udhëzime për përforcimin e sigurisë në shkolla dhe zhvillimin e papenguar të mësimit

MPB dhe MASH harmonizuan masa dhe udhëzime për përforcimin e sigurisë në shkolla dhe zhvillimin e papenguar të mësimit

Ministria e Punëve të Brendshme dhe Byroja për siguri publike, në Qeveri, në mbledhje koordinative e ka prezantuar udhëzimin e ri për procedurat dhe masat që i ndërmerr MPB pas informatës ose alarmit të marrë për rrezikim terrorist dhe në bazë të udhëzimit është përpunuar plan për masa dhe aktivitete për reagim.

Në mënyrë shtesë, punohet edhe në udhëzimin me masa nga ana e MASH deri te drejtorët e të gjitha shkollave, të cilët do të kenë obligim t’i zbatojnë.

“Ministri Spasovski dhe drejtori i Byrosë për Siguri Publike Tasevski në takim i prezantuan udhëzimet e reja për procedurat dhe masat e ndërmarra nga Ministria e Punëve të Brendshme pas marrjes së informacioneve, përkatësisht njohurive apo raporteve për kërcënime terroriste dhe bazuar në udhëzimet, është hartuar një plan masash dhe aktivitetesh për zbatim. Përveç kësaj, Ministria e Brendshme siguron edhe patrulla të vazhdueshme policore për sigurinë e shkollave”.

“Gjithashtu, masat dhe aktivitetet e ndërmarra tashmë nga Ministria e Arsimit dhe Kulturës për përballimin e kërcënimeve hibride plotësohen me përforcimin e sigurisë së shkollave që garantojnë sigurinë e nxënësve dhe stafit mësimdhënës në vetë shkolla. Plotësuese me udhëzimet e hartuara nga MPB, po punohet edhe për një udhëzim me masa të Ministrisë së Arsimit dhe Ministrisë së Kulturës për të gjithë drejtorët e të gjitha shkollave në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, të cilët do të kenë obligim ta zbatojnë atë për të forcuar sigurinë e nxënësve dhe stafit mësimdhënës dhe mbarëvajtjen e procesit mësimor”, thuhet në njoftimin e Qeverisë.