Ministria e Arsimit dhe Shkencës ka shpallur konkurs për autorë për tekstet e reja për klasën e shtatë

Ministria e Arsimit dhe Shkencës ka shpallur konkurs për autorë për tekstet e reja për klasën e shtatë

Ministria e Arsimit dhe Shkencës shpalli sot konkursin për autorë për tekstet e reja për klasën e shtatë, të cilat do të përdoren nga viti i ardhshëm shkollor. Sipas konkursit të publikuar, Ministria e Arsimit dhe Kulturës pret oferta për botimin e një teksti për nxënësit e klasës së shtatë për lëndët: gjuhë maqedonase, gjuha shqipe, gjuha serbe, gjuha turke, gjuha boshnjake, matematika, shkencat natyrore, historia. dhe Shoqëria dhe gjuha shqipe (lënda me zgjedhje) për klasën e shtatë klasa dhe gjuha shqipe (gjuha e komunitetit) për klasën e pestë.
Kompensimi për bartjen e të drejtës së autorit material për secilin nga tekstet shkollore është neto prej 327.510 denarë. Në konkurs kanë të drejtë të marrin pjesë autorët që plotësojnë kushtet e përcaktuara me nenin 10 të Ligjit për tekstet shkollore për arsimin fillor dhe të mesëm.
Në konkursin e publikuar, tregohen kushtet dhe mënyra e pjesëmarrjes, kriteret për përzgjedhjen e autorëve që do të aplikojnë dhe dokumentacioni që duhet të dorëzohet. Afati i fundit për dorëshkrimet e teksteve është 15 janar 2024.

Byroja për Zhvillimin e Arsimit e ka përmbushur afatin javën e kaluar dhe ka dorëzuar në kohë planin mësimor 2024/2025 për klasën e shtatë, i cili do të zhvillohet sipas Konceptit të ri për Arsimin Bazë.

Këtë vit shkollor tekstet për klasën e gjashtë u vonuan për shkak se BZHA-ja i kishte dorëzuar programet në muajin mars. Ministri tha pardje se tani do të ketë një periudhë mjaft të gjatë që tekstet e klasës së shtatë në vitin e ardhshëm shkollor të prodhohen dhe shpërndahen në kohë.
“Në periudhën e kaluar kemi pasur probleme, por duam të dëshmojmë se me thirrjet me kohë për autorë do të kemi një periudhë të gjatë për prodhimin dhe shtypjen e teksteve për vitin e ardhshëm shkollor”, tha Shaqiri.

MARKETING