Lloga: VMRO-DPMNE-ja të marrë pjesë në grupin e punës për ligjin e Prokurorisë Publike

Lloga: VMRO-DPMNE-ja të marrë pjesë në grupin e punës për ligjin e Prokurorisë Publike

Ministria e Drejtësisë me qëllim të sigurimit të gjithëpërfshirjes në procedurën e hartimit të Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Prokurorinë Publike i cili rezultoi nga takimi koordinues i mbajtur në Ministrinë e Drejtësisë më 15 nëntor në të cilin ishin hapur dhe diskutuar disa aspekte, të cilat janë të rregulluara me Ligjin për Prokurorinë Publike, për të cilat nga përfaqësuesit e prokurorive publike u theksua se ka nevojë për përmirësimin e tyre përmes miratimit të zgjidhjeve ligjore, dje korrespondencë me shkrim i ka dorëzuar kryetarit të VMRO-DPMNE, Hristijan Mickoski dhe koordinatorit të kësaj partie politike, Nikolla Micevski, bëjnë të ditur nga ky dikaster që drejtohet nga ministri Krenar Lloga.

“Duke ndjekur praktikën e deritanishme të sigurimit të përfshirjes së partisë politike VMRO-DPMNE, në të gjitha procedurat për miratimin e ligjeve që janë në juridiksionin e Ministrisë së Drejtësisë, gjithashtu duke paraqitur me shkresë versionet e punës të ligjeve që janë në proces përgatitjeje, informoi për rezultatet e takimit të mbajtur, duke pasur parasysh se koordinatori i partisë politike VMRO-DPMNE nuk mori pjesë në takim përkundër ftesës”, thekson ministri Lloga në profilin e tij në Fejsbuk.

Po ashtu, me letrën e dorëzuar VMRO DPMNE-së, siç theksohet, i është dhënë mundësia që të japë kontributin e vet duke udhëhequr punën e grupit punues të ngarkuar për hartimin e ndryshimeve dhe plotësimeve në ligjin për prokurorinë publike duke propozuar kryetarin e grupit punues.

“Pavarësisht se ende nuk është dorëzuar një përgjigje me shkrim në Ministrinë e Drejtësisë, vërejtje ose sugjerime për versionet e punës të ligjeve nën juridiksionin e Ministrisë së Drejtësisë, të cilat janë dorëzuar dhe pranuar nga partia politike VMRO-DPMNE më 12 korrik 2023, shprehim besimin se ftesa e dërguar do të pranohet prej tyre dhe në këtë drejtim do të bëhet propozim për kryetar të grupit të punës që do të formohet në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë”, thekson ministri Lloga.

MARKETING