Ligjet për korridoret 8 dhe 10d me procedurë të shkurtuar dhe flamur evropian sot në seancë të Kuvendit

Ligjet për korridoret 8 dhe 10d me procedurë të shkurtuar dhe flamur evropian sot në seancë të Kuvendit

Kuvendi sot duhet ta fillojë seancën e 115-të në të cilën duhet ta përcaktojë nevojën e miratimit të disa ligjeve lidhur me ndërtimin e korridorreve 8 dhe 10d.

Në rendin e ditës të seancës janë Propozimi i ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për përcaktimin e interesit publik dhe emërimin e partnerit strategjik për realizimin e projektit për ndërtimin e Korridorit 8 infrastrukturor (seksioni: Tetovë – Gostivar – Bukojçan dhe Projekti për autostradën Trebenishtë – Strugë – Qaf Thanë) dhe Korridorin 10 (pjesa e autostradës Prilep – Manastir) në Republikën e Maqedonisë së Veriut, në procedurë të shkurtuar, si dhe ndryshimet dhe plotësimet në Ligjin për Urbanizëm, Ligji për Ndërtesat, Ligji për Shpronësimin dhe Ligji për Marrëdhëniet e Punës, të gjitha pas procedurës së shkurtuar.

Këto ligje, siç i propozon Qeveria, do të shqyrtohen nga Komisioni për Çështje Evropiane, gjegjësisht janë nën flamurin evropian.

MARKETING

UniConverter_20230519143422.gif