Kuvendi duhet ta vazhdojë seancën e 106-të

Kuvendi duhet ta vazhdojë seancën e 106-të

Kuvendi sot duhet ta mbajë seancën e 106-të, ku në rend të ditës kanë mbetur edhe vetëm disa pika nga rendi i ditës.

Deputetët nuk i kanë shqyrtuar Propozimin për zgjedhje të gjykatësit të Gjykatës kushtetuese të Republikës së Maqedonisë së Veriut, propozimin për zgjedhje të anëtarit të Këshillit shtetëror për parandalim të delikuencës së fëmijëve, Propozimit të ligjit për ratifikimin e ndryshimeve dhe plotësimeve të Marrëvehsjes për tregti të lirë mes Republikës së Maqeodnisë së Veriut dhe Ukrainës, propozimit të Ligjit pëtr shpalljen e Kanjonit Matka për përmendore të kulturës, në lexim të parë, ndryshime dhe plotësime të Ligjit për lojërat me fat dhe për lojërat zbavitëse, në lexim të parë, si dhe Raportin vjetor për punën e Komisionit për mbikëqyrje ndaj zbatimit të masave për ndjekjen e komunikimeve në vitin 2022.

 

MARKETING