Kompania me rritje më të shpejtë për shërbime postare në rajon, “Mik Mik” ka filluar të operojë edhe në tregun maqedonas

Kompania me rritje më të shpejtë për shërbime postare në rajon, “Mik Mik” ka filluar të operojë edhe në tregun maqedonas

Kompania Mik Mik, e cila njihet në tregun rajonal për dërgimin e saj të shpejtë dhe të saktë dhe shkallën më të lartë të suksesit të dërgesave, dhe që u shërben rregullisht mbi 10,000 klientëve në Ballkan, duke përfshirë marka si Adidas, Intersport dhe Jumbo, fillon punën dhe tregun maqedonas.

Me një lidhje logjistike 24 orë në rrjetin rrugor lindor dhe perëndimor, Posta Express “Mik Mik” ka siguruar transportin pa mbajtjen e parcelave në një qendër grumbullimi dhe mbërritjen më të shpejtë të tyre në të gjitha qytetet e vendit.

Hyrja e kompanisë në tregun maqedonas u shënua me investime të mëdha, si në objektet e veta ashtu edhe në blerjen e atyre ekzistuese. Në të njëjtën kohë, me punësimin e personelit më të dëshmuar nga industria në vend dhe rajon, kompania do të transferojë përvojën e mëparshme nga rajoni në Maqedoni.

Hyrja e kompanisë në tregun maqedonas u shënua me investime të mëdha, si në objektet e veta ashtu edhe në blerjen e atyre ekzistuese. Në të njëjtën kohë, me punësimin e personelit më të dëshmuar nga industria në vend dhe rajon, kompania do të transferojë përvojën e mëparshme nga rajoni në Maqedoni.

     Merrni lajme në Viber     

Duke shfrytëzuar shërbimet e Mik Mik, qytetarët dhe kompanitë marrin mundësinë e gjurmimit real të dërgesave në kohë reale, të mundësuar nga sistemi i skanimit të dërgesave në çdo pikë kontakti, që do të thotë se përdoruesit kanë një pasqyrë të plotë nga marrja në dorëzim të dërgesës në destinacioni përfundimtar.përdoruesi. “Në të njëjtën kohë, për të gjithë përdoruesit është në dispozicion edhe Qendra jonë e Kujdesit, e cila funksionon me orar të zgjatur deri në orën 21:00 ”, thotë kompania.

Kulmi i investimit është lidhja logjistike e linjave lindore dhe perëndimore, e cila shkurton ndjeshëm kohën e dorëzimit të dërgesave në të gjitha qytetet e Maqedonisë.

“Me lidhjen logjistike të rrjetit rrugor perëndimor dhe atij lindor, nëpërmjet mirëmbajtjes së itinerareve 24 orëshe, siguruam mbërritjen e dërgesave për qytetarët jo më vonë se ditën e nesërme të punës, ndërmjet dy vendeve të  banuara në vend . thekson kompania.

Përveç qytetarëve, lansimi i Mik Mik në tregun maqedonas do të sjellë përfitime të mëdha edhe për kompanitë, e veçanërisht për tregtarët. Kompania ka ekipin e saj të IT që ofron mbështetje dhe zgjidhje të avancuara softuerike për lidhjen e drejtpërdrejtë të sistemeve të tregtarëve me postën dhe procedurat administrative të shkurtuara ndjeshëm.

Kompania shton se janë duke punuar vazhdimisht në zhvillimin e zgjidhjeve të reja në dobi të qytetarëve, duke ndjekur trendet më të fundit nga vendet e zhvilluara, në mënyrë që të ofrohen shërbimet postare sa më moderne edhe në vendin tonë.