Komisioni për antikorrupsion hapë lëndë për ndërtimin e autostradave

Komisioni për antikorrupsion hapë lëndë për ndërtimin e autostradave

Komisioni shtetëror për parandalim të korrupsionit hapë lëndë për mbikëqyrje të ndërtimit të autostradave të korridoreve 8 dhe 10 që e mori kompania IRD, ndërsa si nënkryes janë zgjedhur edhe tre kompani.

Sipas KSHPK-së, duhet verifikuar informacioni i publikuar në media se kompania “Eptisa”, e cila është një nga nënkontraktorët, ka pasur ndalesë nga shteti që të mos angazhohet në inspektime ndërtimore për shkak të sjelljes joetike dhe joprofesionale, por para tenderit, qeveria e anuloi atë ndalim.

Janë kompani të huaja për të cilat kërkimet tona do të jenë disi të kufizuara. Nëse ka nevojë do të mundohemi të gjejmë të dhëna shtesë”, tha Katica Nikollovska, anëtare e KSHPK-së për “Sitel”