Gjendja e rrugëve, nuk ka vonesa për hyrje dhe dalje nga vendi

Gjendja e rrugëve, nuk ka vonesa për hyrje dhe dalje nga vendi

Qarkullimi në rrugët shtetërore zhvillohet pa probleme, në rrugë të thata.Intensiteti i qarkullimit në rrugët rrugore jashtë zonave urbane është mesatar.
Në vendkalimet kufitare nga ana e Maqedonisë nuk ka më vonesa për hyrje dhe dalje nga vendi.

LAMM rekomandon rregullim të shpejtësisë së lëvizjes, respektim të sinjalistikës në komunikacion dhe menaxhim të kujdesshëm të automjeteve, veçanërisht në rrugët nëpër lugina, lugina lumore dhe gryka, ku ka mundësi për rrëshqitje të dheut. Kjo veçanërisht vlen për segmentet Katllanovë – Veles, Mavrovë – Dibër – Strugë, Vinicë – Berovë dhe Koçan – Dellçevë.