Gjatë 24 orëve të kaluara janë prodhuar 15.120 megavat orë energji elektrike

Gjatë 24 orëve të kaluara janë prodhuar 15.120 megavat orë energji elektrike

SHA EMV dje prodhoi 15.120 megavat orë energji elektrike, e cila është e dedikuara për amvisëritë dhe konsumatorët e vegjël, si dhe për nevojat për furnizime shtesë për shkolla, industrinë ushqimore dhe subjekte të tjera vitale shtetërore.

Këto sasi i plotësojnë nevojat e amvisërive dhe konsumatorëve të vegjël, si dhe nevojat për furnizime shtesë për shkolla, industrinë ushqimore dhe subjekte të tjera vitale shtetërore.