Formohet Komitet drejtues për koordinim dhe zhvillim të strategjisë kombëtare për siguri

Formohet Komitet drejtues për koordinim dhe zhvillim të strategjisë kombëtare për siguri

Do të përpilohet strategji e sigurisë kombëtare. Në seancën e sotme të Qeverisë është miratuar Informata për nevojën e zhvillimit të strategjisë dhe është marrë Vendim për formimin e Komisionit drejtues për koordinimin dhe zhvillimin e këtij dokumenti. Në Komision do të marrin pjesë përfaqësues të Qeverisë dhe të gjitha ministrive, si dhe nga Zyra e kryetarit të Qeverisë.

Nga Pres shërbimi qeveritar në shpjegimin e vendimeve, thonë se siguria kombëtare është bazë e prosperitetit të shtetit dhe se vetëm një mjedis i sigurt mund të sigurojë funksionimin e një rendi kushtetues të pjekur dhe demokratik, rritje të qëndrueshme ekonomike, mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut dhe qëndrueshmërinë e shoqërisë qytetare.

“Duke pasur parasysh rrethanat e ndryshuara në mjedisin e sigurisë që janë krijuar në kontinentin evropian, duke përfshirë agresionin ushtarak kundër një shteti sovran dhe demokratik në kontinentin evropian, si dhe kërcënimin e vazhdueshëm të aktorëve aktivë malinj dhe përpjekjet e tyre për të përkeqësuar drejtpërdrejtë ose indirekt ekuilibrin ekzistues, ka shumë çështje që lidhen me sigurimin e ushqimit, energjisë dhe lëndëve të para kryesore, të cilat ndikojnë në stabilitetin dhe potencialin e zhvillimit të vendeve dhe rajoneve individuale të cilat duhet parë nga këndvështrimi i kontekstit aktual gjeopolitik dhe sigurisë”, informon Pres shërbimi i qeverisë.

MARKETING

UniConverter_20230519143422.gif