ESHR do t’i prezantojë raportet përfundimtare revizore me temë “Gatishmëria e vendeve për implementimin e Qëllimeve për zhvillim të qëndrueshëm të KB deri në vitin 2030”

ESHR do t’i prezantojë raportet përfundimtare revizore me temë “Gatishmëria e vendeve për implementimin e Qëllimeve për zhvillim të qëndrueshëm të KB deri në vitin 2030”

Enti Shtetëror i Statistikave sot do të jetë nikoqir i përfaqësuesve të Institucioneve supreme revizore në Serbisë dhe Sllovakisë, në ngjarjen e mbështetur nga Programi për zhvillim të Kombeve të Bashkuara (UNDP) në të cilin do të prezantohen Raportet nacionale përfundimtare me temë “Gatishmëri e vendeve për implementimin e Qëllimeve për zhvillim të qëndrueshme të Kombeve të Bashkuara deri në vitin 2030” si dhe Raportin e përbashkët revizor për revizionin paralel të zbatuar mes Entit Shtetëror të statistikave dhe Institucionit shtetëror revizor të Republikës së Serbisë.

Siç paralajmërojnë nga ESHS, Lubica Gazdova, drejtore e përgjithshme e Zyrës supreme të revizionit të Republikës Sllovake, do të mbajë një prezantim në këtë ngjarje, e cila do të trajtojë temën “Korniza për COR në Republikën e Sllovakisë dhe çështjet e revizionit”.

Në ngjarje do të mbajnë fjalime Maksim Acevski, kryerevizor në Entin stetëror të revizionit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Henrik Markus, ambasador i Sllovakisë, Nevena Jovanoviq, ambasadore e Serbisë, Armen Grigorian, përfaqësues i përhershëm i UNDP-së, Dushko Pejoviq, president dhe gjeneral, në këtë aktivitet auditori shtetëror në Institucionin e Auditimit shtetëror të Serbisë, Lubomir Andrashi, kryetar i Zyrës supreme të revizionit të Sllovakisë.

MARKETING