Dogana konfiskoi 4 tonë pilula dhe xhel për potencë

Dogana konfiskoi 4 tonë pilula dhe xhel për potencë

 

Është parandaluar tregtia ilegale e katër tonë pilulave dhe xhel për përdorim oral për potencë në vlerë prej 41,7 milionë denarë, të rrezikshme për shëndetin e qytetarëve, pasi inspektorët doganor të Sektorit për kontroll dhe hetime gjatë ekzaminimit të detajuar të mallit kanë konstatuar se kompania që ka sjellë mallin në vend nuk ka vendim të vlefshëm për të kryer tregti me shumicë të barnave dhe pajisjeve mjekësore.

“Parandalohet tregtia e paligjshme e 4 tonë pilulave dhe xhel për potencë për përdorim oral në vlerë prej 41,7 milionë denarë (676.819 euro), të dëmshme për shëndetin e qytetarëve, pasi inspektorët doganor nga Departamenti për kontroll dhe hetime gjatë kontrollit të detajuar të mallit në depon doganore kanë konstatuar se kompania e cila tashmë e kishte futur mallin në vend nuk posedon vendim të vlefshëm për tregtimin me shumicë të barnave dhe pajisjeve mjekësore”.

 

“Produkti është ilaç i cili nuk është i regjistruar në Regjistrin e barnave të cilin e mban Agjencia për barna dhe pajisje mjekësore të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe deklarohet ndryshe”.

“Për shkak të dyshimit se i pandehuri ka kryer vepër tregti të paligjshme, e dënueshme sipas nenit 277 të Kodit Penal, malli është konfiskuar, ndërsa kundër personit juridik do të parashtrohet kallëzim penal përkatës në Prokurorinë Themelore Publike në Shkup. Janë sekuestruar 48,000 kuti Oral Jelly, pra 100 ml xhel Kamagra për përdorim oral, 10,530 shirita me tableta Kamagra 100 mg dhe 7,000 kuti me tableta Cenforce 100 mg. dhe 150 mg”, thonë mes tjerash nga Drejtoria e Doganave.

MARKETING

UniConverter_20230519143422.gif