Dita ndërkombëtare e punës do të shënohet me protestë të 1 majit dhe kërkesa drejtuar qeverisë së re

Dita ndërkombëtare e punës do të shënohet me protestë të 1 majit dhe kërkesa drejtuar qeverisë së re

Rritje të rrogave në sektorin privat dhe atë publik, rrogë minimlae në shumë prej së paku 450 eurove në 100 ditët e para të qeverisë së re, pagesë të shpenzimeve për ushqim në vlerë prej 20 për qind të rrogës mesatare dhe pagesë të shpenzimeve për transport, janë disa nga kërkesat që sot Lidhja e sindikatave do t’i cekë në protestën e organizuar me rastin e Ditës ndërkombëtare të punës.

Përveç kësaj, sindikata kërkon kufizimin e punës me orar të caktuar në rrethana të jashtëzakonshme dhe maksimumi një vit, të drejtën për të shtunë pa punë, rritjen e kontrollit të orarit jashtë orarit, dhe uljen e punës me orar të plotë në 35 orë punë në javë. Ata gjithashtu po kërkojnë heqjen e javës 72-orëshe të punës në projektet strategjike.

Sindikata argumenton se ndërkohë që pagat e punëtorëve rriten ngadalë ose jo fare, zyrtarët janë rritur në mënyrë të pakontrolluar pagat e tyre. Ata gjithashtu shprehin shqetësim për shkeljet e shtuara të të drejtave të punës dhe mungesën e veprimeve ligjore për t’i adresuar ato.

Protesta pritet të fillojë para Shtëpisë së Punëtorëve dhe të vazhdojë para Kuvendit dhe Dhomës së Tregtisë, përpara se të përfundojë para Qeverisë. Kjo protestë është një pjesë e një tradite të ndërthurur me Ditën Ndërkombëtare të Punës, e cila shënon përpjekjet për të ruajtur dhe avancuar të drejtat e punëtorëve në nivel global.

MARKETING