Demiri: Sallat e operacionit në klinikën “Nënë Tereza” janë mbyllur për shkak të problemeve teknike

Demiri: Sallat e operacionit në klinikën “Nënë Tereza” janë mbyllur për shkak të problemeve teknike

Ministria e Shëndetësisë ka marrë masa pasi një aksident teknik në sistemin e furnizimit me oksigjen ka detyruar mbylljen e sallave të operacionit në kompleksin kirurgjik “Nënë Tereza”. Ministri i Shëndetësisë, Ilir Demiri, ka konfirmuar se incidenti ka ndodhur për shkak të dëmtimit të një kompresori të vjetër që ka shkaktuar hyrjen e vajit në tubacionet e oksigjenit.

“Tubacionet i kemi pastruar, por për siguri më të madhe është dashur të bëhet servisi dhe sistemi të fiket. U kërkova urgjentisht drejtuesve që të bënin një kërkesë dhe të bënin servisin e të njëjtëve kompresorë, por 9 ditë më parë ndodhi i njëjti problem. Pa aksident u shfaq një erë e keqe, reaguam menjëherë dhe punësuam kompani të jashtme. Meqenëse në Maqedoni nuk ka një laborator të licencuar që mund të japë leje apo certifikatë që do të shërbejë për cilësinë e gazrave të dërguar, ne kërkuam një kompani të huaj dhe sot mostrat u dërguan në Gjermani. Nga dy kompanitë e pavarura me laboratorë, ata nuk panë asnjë mangësi në cilësinë e gazrave dhe rekomanduan ndryshimin e filtrave nga stacionet e kompresorit”, theksoi Demiri.

Ndër masa të tjera, ministria ka blerë gjashtë kompresorë të jashtëm të cilët mund të përdoren për situata emergjente, për të siguruar furnizim të vazhdueshëm me oksigjen. Megjithatë, ka ende shqetësime të lidhura me erën e keqe që ndihet kur përdoren kompresorët e vjetër, dhe pritet që rezultatet e testeve të dërguara në Gjermani të ofrojnë më shumë informacione.

Mbyllja e sallave të kirurgjisë ka sjellë presion të madh në spitalet e tjera të qytetit, veçanërisht në spitalin “8 Shtatori” dhe spitalin “St. Naum Ohridski”, ku tani po trajtohen të gjitha rastet urgjente. Ministria e Shëndetësisë ka njoftuar se ka dërguar një shkresë te Prokuroria Publike për të hetuar nëse ka pasur elemente të veprës penale në këtë çështje dhe të marrë masat përkatëse.

MARKETING