Çmime të reja të derivateve të naftës

Çmime të reja të derivateve të naftës

Komisioni Rregullator për Energjetik njofton se do të bëhet rritja e çmimeve të shitjes me pakicë të derivateve të naftës mesatarisht për 0,49%,
Çmimi i shitjes me pakicë i benzinës ЕUROSUPER BS-95, rritet për 2,00 denarë/litër, ndërsa çmimet e ЕUROSUPER BS-98, të ЕURODIZELIT nuk ndryshojnë.
Nga mesnat derivatet e naftës do të shiten me këto çmime:

ЕUROSUPER BS – 95 do të shitet për 83,00 (denarë/litër)

ЕUROSUPER BS – 98 do të shitet për 83,50 (denarë/litër)

ЕURODIZEL BS (D-Е V) do të shitet për 79,50 (denarë/litër)

Vaj për djegie – ЕKSTRA I LEHTË 1 (ЕL-1) do të shitet për 76,50 (denarë/litër)

Mazut М-1 SU do të shitet për 40,732 (denarë/kilogram).

MARKETING