Çmime të reja të derivateve të naftës

Çmime të reja të derivateve të naftës

Komisioni Rregullator i Energjetikës (KRRE) solli vendimin, me të cilin bëhet ulja e çmimeve të shitjes me pakicë të derivateve të naftës, mesatarisht 1,06 % në raport me vendimin e datës 10.11.2023.
Nga data 14.11.2023, ora 00:01 çmimet maksimale të derivateve të naftës do të jenë:
EUROSUPER BS – 95 80,00 (denarë/litër)
EUROSUPER BS – 98 82,00 (denarë/litër)
EURODIZEL BS (D-E V) 77,50 (denarë/litër)

Vaj për Djegie Ekstra i Lehtë 1 (EL-1) 76,50 (denarë/litër)

Mazut М-1 SU 43,332 (denarë/kilogram)

Çmimet e shitjes me pakicë të EUROSUPER BS-95 dhe EUROSUPER BS-98 dhe të Vajit Ekstra të Lehtë për Amvisëri (ЕL-1) ulen për 1,00 denarë/litër.

Çmimet e shitjes me pakicë të EURODIZELIT (D-Е V) ulet për 0,50 denarë/litër

MARKETING